Positionsspel i poker

 

Spela från rätt position i Poker.
Position i poker är en av de viktigaste aspekterna som nya spelare i poker måste lära sig för att bli en vinnande pokerspelare i längden. Det är när man förstår positionsspelet i poker och dess dynamik som en pokerspelare verkligen kan lyfta sitt pokerspel till högre nivåer.

Det finns ett mängd olika teorier om vilka pokerhänder som bör spelas i de olika positioner och i vilka situationer och scenarier som en viss taktik är bäst att användas på. Men för en ny spelare är det viktigaste att förstå helheten och konceptet med positionsspel.

För att göra det enkelt, så kan man dela upp pokerbordet i tre kategorier. Tidig position, mitt position och sen position. Man utgår var de olika kategorierna är i relation till var knappen befinner sig på bordet.
De olika positionerna sett från ett fullringbord på 10-man.
1. Tidig position, börjar med lilla mörken, till vänster om knappen. Följt av stora mörken, position tre och fyra. Position tre brukar också kallas Under The Gun (UTG).
2. Mitt position består av platserna 5, 6, 7 räknat från vänster av dealer knappen.
3. Position 8, position 9 (också kallad Cut-Off) och knappen.

Tidig position i poker
Tidig position på ett fullringbord och även i shorthanded spel är en av de mest utsatta positionerna på ett pokerbord. Eftersom en spelare i tidig position är först att agera i satsninsgrundan på flopp, turn och river så är spelaren i tidig position i de flesta fall personen med minst information vid pokerbordet. Texas holdem och andra pokerspel bygger i stora delar på den information du kan få i hur andra spelare på bordet agerar.

Mitt position i poker
Mitt position i poker har likt tidig position ett sårbart utgångsläge. Även om en spelare i mitt position får mer information än en spelare i tidig position, så är spelare i mitt position utsatt av att det finns spelare efter honom eller henne som agerar. En spelare mitt position är även utsatt för så kallade squeese plays, även om det inte är allt för vanligt förekommande på de lägre cashgame nivåerna.

Sen position i poker
Det är här bra spelare gör mest pengar av alla positioner i längden. Är du mer plus på en annan position än den sena positionen gör du någonting fel. Du har mer information än alla de andra spelarna vid pokerbordet när det är väl din tur att agera. Från den här positionen är din lättare att göra bluffar och semi-bluffar än någon annan position.

Positionsspel att tänka på
Eftersom det är svårare att göra pengar i tidig och mitt position rekommenderas det till nya pokerspelare att spela pokerhänder som är av starkare karaktär och som klarar av att bli höjda med i tidig position. Släng bort suited conncted om det inte är AQs eller högre. Beroende på stackstorlek på bordet och aggressiviteten så går det även att limpa med mer spekulativa händer som låga och medel pockets, för att försöka floppa set. Missar man handen, bör man släppa den direkt. Desto senare position du har på bordet desto fler händer har du möjlighet att spela. I sen position går det bra att spela fler händer som t.ex. 67s eller liknande. Det kan ge bra utdelning om du träffar korrekt och chansen att någon höjer efter dig är minimal, så det går bra att limpa (eller höja) med ett mängd olika typer av pokerhänder som annars hade varit mindre värda i andra positioner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *